• 0-2310-8073
  • จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

โครงการgiveblood64

>>> มหาวิทยาลัยรามคำแหงและสำนักงานเขตบางกะปิร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จัดโครงการร่วมใจบริจาคโลหิต “Give Blood Give Life” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง และรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธาน และมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และประชาชน ร่วมในพิธี เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช<<<

 

Off Canvas