• 0-2310-8073
  • จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

อบรมความรู้ทหาร 64

>>>งานนักศึกษาวิชาทหาร กองกิจการนักศึกษา จัดโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2564 ให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคำแหงที่ได้ดำเนินการยื่นเรื่องผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร ในวันที่ 23 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช <<<

Off Canvas