• 0-2310-8073
  • จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

ประกันอุบัติเหตุ

ขอเชิญอาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ทุกระดับ และทุกชั้นปีของมหาวิทยาลัยรามคำแหง  ทำประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ตามรายละเอียด ดังนี้                                                       

  1. อาจารย์ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่

       อัตราค่าเบี้ยประกันภัย                280 บาท/ปี/คน (สำหรับอายุ 16 - 70 ปี)

  1. นักศึกษา

       อัตราค่าเบี้ยประกันภัย                200 บาท/ปี/คน (สำหรับอายุ 16 - 60 ปี)

       อัตราค่าเบี้ยประกันภัย                300 บาท/ปี/คน (สำหรับอายุ 61 - 70 ปี)

 

       ทุนประกัน                                150,000 บาท (กรณีเสียชีวิต หรือบาดเจ็บทุพพลภาพ)

       ค่ารักษาพยาบาล                       10,000 บาท/ครั้ง

       ความคุ้มครอง                          ตลอด 24 ชั่วโมง (รวมฆาตกรรมและขับขี่จักรยานยนต์)

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสมัครทำประกันภัยอุบัติเหตุได้ที่งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา อาคารกิจกรรมนักศึกษา ชั้น 2
มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก  โทร 02-3108076

หรือสามารถสมัครโดยสแกน QR-CODE

 

Off Canvas