• 0-2310-8073
  • จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

โครงการอบรมส่งเสริมมารยาทไทย กองกิจการนักศึกษา ประจำปี 2567

โครงการอบรมส่งเสริมมารยาทไทย กองกิจการนักศึกษา ประจำปี 2567

      >>> งานแนะแนวจัดหางานและทุนการศึกษา กองกิจการนักศึกษา จัดโครงการอบรมส่งเสริมมารยาทไทย กองกิจการนักศึกษา ประจำปี 2567 โดยมีนายสำราญ คำแพ หัวหน้างานบริการและสวัสดิการนักศึกษา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา เป็นประธาน มีนายณรงค์ มอญคำ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้างานแนะแนวจัดหางาน และทุนการศึกษา กล่าวรายงาน ภายในงานมีการบรรยายในหัวข้อ "การสร้างค่านิยมแบบไทย และการนำวัฒนธรรมไทย มารยาทไทยมาใช้ในชีวิตประจำวัน" โดยอาจารย์มณฑล ยิ่งยวด ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ด้านมารยาทไทย จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุม 207 ชั้น 2 อาคารกิจกรรมนักศึกษา <<<

Off Canvas