>> งานแนะแนวจัดหางานและทุนการศึกษา กองก..." />
  • 0-2310-8073
  • จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

"Give Blood Give Life" ประจำปี 2567 (ครั้งที่ 2)

โครงการนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ร่วมใจบริจาคโลหิต "Give Blood Give Life" ประจำปี 2567 (ครั้งที่ 2)

      >>> งานแนะแนวจัดหางานและทุนการศึกษา กองกิจการนักศึกษา จัดโครงการนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ร่วมใจบริจาคโลหิต "Give Blood Give Life" ประจำปี 2567 (ครั้งที่ 2) เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 ณ ห้องศักดิ์ ผาสุขนิรันต์ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ชั้น 1 <<<

Off Canvas