• 0-2310-8073
  • จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

งานสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีวันสงกรานต์ประจำปี 2567

งานสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีวันสงกรานต์ประจำปี 2567

      >>> คณะผู้บริหาร และบุคลากร กองกิจการนักศึกษา เข้าร่วมงานสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีวันสงกรานต์ประจำปี 2567 วันที่ 10 เมษายน 2567 ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช โดยภายในงานจัดให้มีพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป พิธีทางศาสนา พิธีบังสุกุลอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้บริหาร และบุคลากรมหาวิทยาลัยรามคำแหงผู้ล่วงลับ รวมทั้งถวายภัตตาหารเพล พระสงฆ์ จำนวน ๙ รูป และพิธีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ พร้อมการแสดงจากบุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งกล่าวให้พร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทยแก่บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงภายในงาน <<<

Off Canvas