• 0-2310-8073
  • จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

บุคลากรกองกิจการนักศึกษา ร่วมถวายพระพร และถวายกำลังใจ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

บุคลากรกองกิจการนักศึกษา ร่วมถวายพระพร และถวายกำลังใจ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

          มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดพิธีถวายพระพรและถวายกำลังใจ แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง และรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานในพิธี มีคณะผู้บริหาร บุคลากรกองกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมในพิธี เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 

Off Canvas