• 0-2310-8073
  • จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

บุคลากรกองกิจการนักศึกษา เข้ารับพรและสวัสดีปีใหม่แก่ผู้บริหาร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช 2567

บุคลากรกองกิจการนักศึกษา เข้ารับพรและสวัสดีปีใหม่แก่ผู้บริหาร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช 2567

        >>> บุคลากรกองกิจการนักศึกษา เข้ารับพรและสวัสดีปีใหม่แก่ผู้บริหาร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช 2567 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุม 207 ชั้น 2 อาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง <<<

Off Canvas