• 0-2310-8073
  • จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2566

พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2566

        >>> งานแนะแนวจัดหางานและทุนการศึกษา กองกิจการนักศึกษา จัดพิธีมอบทุนการศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง ประเภทเรียนดี ประเภทส่งเสริมการศึกษาและประเภทกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันพุธที่ 20 กันยายน 2566 <<<

Off Canvas