• 0-2310-8073
  • จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาวิชาทหาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปี 2566

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาวิชาทหาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปี 2566

        >>> งานนักศึกษาวิชาทหาร กองกิจการนักศึกษา จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาวิชาทหาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปี 2566 ในวันพุธที่ 20 กันยายน 2566 <<<

Off Canvas