• 0-2310-8073
  • จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม “เรียนรู้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ”

โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม “เรียนรู้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ”

      >>> กองกิจการนักศึกษา โดยงานวินัยนักศึกษาจัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม “เรียนรู้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ” เพื่อให้นักศึกษาได้รับทราบพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 , พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ และโทษของยาเสพติด เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุม 207 อาคารกิจกรรมนักศึกษา ชั้น 2 มหาวิทยาลัยรามคำแหง <<<

Off Canvas