• 0-2310-8073
  • จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

ประชุมบุคลากรกองกิจการนักศึกษา เพื่อรับทราบนโยบายและชี้แจงข้อปฏิบัติราชการ

ประชุมบุคลากรกองกิจการนักศึกษา เพื่อรับทราบนโยบายและชี้แจงข้อปฏิบัติราชการ

      >>> กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดประชุมบุคลากรกองกิจการนักศึกษา เพื่อรับทราบนโยบายและชี้แจงข้อปฏิบัติราชการ โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา รองศาสตราจารย์จักร  ไชยพินิจ เป็นประธาน เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม 207 อาคารกิจกรรมนักศึกษา ชั้น 2 <<<

 

Off Canvas