• 0-2310-8073
  • จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่อาชีพ ประจำปี 2566

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่อาชีพ ประจำปี 2566

      >>>งานแนะแนวจัดหางานและทุนการศึกษา กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่อาชีพ ประจำปี 2566 พบกับหัวข้อการบรรยายที่จะเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่โลกการทำงาน เทคนิคการสัมภาษณ์งานและการเขียนเรซูเม่, การพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสาร, ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม และพัฒนาทักษะสารสนเทศและสื่อดิจิตอล โดยวิทยากรจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 8-9 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุม 207 ชั้น อาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง<<<

Off Canvas