• 0-2310-8073
  • จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

โครงการส่งเสริมความเป็นผู้ประกอบการ SME แก่นักศึกษา

 โครงการส่งเสริมความเป็นผู้ประกอบการ SME แก่นักศึกษา

      >>>กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดโครงการส่งเสริมความเป็นผู้ประกอบการ SME แก่นักศึกษา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจ SME ในการนำไปต่อยอดในอนาคต โดยมี อ.ปรมต  วรรณบวร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธาน มี ผศ.ดร.ปรีดาพร  อารักษ์สมบูรณ์ และผศ.ดร.พิพรรธน์ พิเชฐศิรประภา เป็นวิทยากร  ณ ห้องประชุม 207 ชั้น 2 อาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง และถ่ายทอดสดผ่านทาง Youtube ช่อง RU Channel เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566<<<

Off Canvas