• 0-2310-8073
  • จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

โครงการ เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2566

โครงการ เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2566

      >>>กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดโครงการ เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2566 เพื่อให้นักศึกษาเกิดความรู้ความเข้าใจและเห็นถึงความสำคัญของระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมี ผศ.เดมีย์ ระเบียบโลก รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธาน มี ผศ.ดร.รัชนี ภูวพัฒนะพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา ม.ร. เป็นวิทยากร และมีบุคลากร นักศึกษาเข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุม 207 ชั้น 2 อาคารกิจกรรมนักศึกษา และถ่ายทอดสดผ่านทาง Youtube ช่อง RU Channel เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2566<<<

Off Canvas