• 0-2310-8073
  • จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

โครงการ “ลูกพ่อขุน 5 ทศวรรษ สู่ Smart Student”

 

 

>>>กองกิจการนักศึกษา จัดโครงการ “ลูกพ่อขุน 5 ทศวรรษ สู่ Smart Student” พัฒนาทักษะและศักยภาพด้านบุคลิกภาพ การสื่อสาร และการประชาสัมพันธ์ให้แก่ตัวแทนนักศึกษาจากคณะต่าง ๆ เพื่อเป็นตัวแทนจากคณะในการเข้าร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์งานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 19 – 27 มกราคม 2565 จำนวน 7 หลักสูตร อาทิ หลักสูตร “Smart Student Ambassador”, การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร, พิธีกรมืออาชีพ, พัฒนาบุคลิกภาพ, Looking through the lens (มองผ่านเลนส์) และมารยาทไทย โดยในวันเปิดโครงการได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบพงษ์  ปราบใหญ่ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง มาเป็นประธานในพิธีเปิด<<<

 

 

Off Canvas