• 0-2310-8073
  • จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

RU BIG CLEANING

นักศึกษาและบุคลากรกองกิจการนักศึกษา รวมพลังจิตอาสาจัดกิจกรรม “RU รวมพลังจิตอาสาฯ Big Cleaning Day”

     มหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมกับกองทัพบก กองบังคับการตำรวจนครบาล 4 สถานีตำรวจนครบาลหัวหมาก และสำนักงานเขตบางกะปิ จัดโครงการ “RU รวมพลังจิตอาสา ร่วมแรง ร่วมใจทำความสะอาดมหาวิทยาลัยรามคำแหง” (Big Cleaning Day) นำโดย ว่าที่พันตรีโยธิน ไพรพนานนท์ ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษาและรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ บุคลากร นักศึกษาจากองค์การและสภานักศึกษา นักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) นักศึกษาชมรมนักศึกษาวิชาทหาร นักศึกษาจากชมรมและกลุ่มต่าง ๆ ร่วมทำกิจกรรมทำความสะอาดพื้นผิวภายนอกอาคารเรียน เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2564 ณ บริเวณด้านหน้าอาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช และพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

Off Canvas