• 0-2310-8073
  • จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

มอบทุนการศึกษา 2563

>>> ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปี 2563 จำนวน 668 ทุน จัดโดย งานแนะแนว จัดหางานและทุนการศึกษา กองกิจการนักศึกษา โดยมี คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาที่ได้รับทุน ร่วมในพิธี เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 ณ ห้องศักดิ์ ผาสุขนิรันต์ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
>>> ทั้งนี้ การมอบทุนการศึกษาฯในครั้งนี้ มีการมอบทุนผ่านระบบออนไลน์ให้แก่นักศึกษาที่ไม่สามารถเดินทางมารับทุนการศึกษาได้ โดยนักศึกษาที่ได้รับทุนเข้าชมการถ่ายทอดสดพิธีผ่านทาง Facebook Fanpage “รอบรั้วราม” พร้อมพิมพ์ชื่อ-สกุล รหัสนักศึกษาในช่องคอมเมนต์ เพื่อยืนยันตัวตน จากนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ ทำการกดปุ่มเพื่อมอบทุนออนไลน์ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีให้แก่นักศึกษา

Off Canvas