• 0-2310-8073
  • จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

จับสลากเลือกตั้ง อ.ศ.ม.ร.63

 

>> รองศาสตราจารย์อดุลย์ ตะพัง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานเปิดการจับสลากหมายเลขพรรคนักศึกษาที่สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็น อ.ศ.ม.ร. และ ส.ม.ร. ประจําปีการศึกษา 2564 โดยผลการจับสลากดังนี้

------
#หมายเลข1 #พรรคพลังราม ระบุพรรคหมายเลข 1 ระบุบุคคลหมายเลข 1-8
โดยมี นายปกรณ์ รักษาผล เป็นผู้สมัครนายกองค์การนักศึกษา
---
#หมายเลข2 #พรรคลูกพ่อขุน ระบุพรรคหมายเลข 2 ระบุบุคคลหมายเลข 9-16
โดยมี นายศิริมงคล อินทร์แก้ว เป็นผู้สมัครนายกองค์การนักศึกษา
---
#หมายเลข3 #พรรคตะวันใหม่ ระบุพรรคหมายเลข 3 ระบุบุคคลหมายเลข 17-24
โดยมี นายสมศักดิ์ ปานเมือง เป็นผู้สมัครนายกองค์การนักศึกษา
----
 

Off Canvas