• 0-2310-8073
  • จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

Give Blood Give Life 63

>>> มหาวิทยาลัยรามคำแหงและสำนักงานเขตบางกะปิร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จัดโครงการร่วมใจบริจาคโลหิต “Give Blood Give Life” เฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2563 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง และรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธาน และมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และประชาชน ร่วมในพิธี เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

Off Canvas