• 0-2310-8073
  • จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

Error

[SIGPLUS_EXCEPTION_SOURCE] Image source is expected to be a full URL or a path relative to the image base folder specified in the back-end but gallery/26.6.67 is neither a URL nor a relative path to an existing file or folder.

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2567

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2567

    >>> คณะผู้บริหาร นำโดยรองศาสตราจารย์จักรี ไชยพินิจ และบุคลากร กองกิจการนักศึกษา ได้เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2567 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ ณ อาคารสองแคว 2 ราม 2 เพื่อให้คำแนะนำและมอบความรู้ด้านกิจการนักศึกษาต่าง ๆ ดังนี้ ข้อมูลด้านทุนการศึกษา, ข้อมูลด้านการศึกษาวิชาทหารและการผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร, ข้อมูลด้านการจัดตั้งชมรมนักศึกษา ข้อมูลด้านการทำประกันอุบัติเหตุสำหรับนักศึกษา เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2567

{gallery width=150 height=150}gallery/26.6.67{/gallery}

Off Canvas