• 0-2310-8073
  • จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

พิธีถวายพระพรชัยมงคล “สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี”

พิธีถวายพระพรชัยมงคล “สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี”

    >>> ผู้บริหาร และบุคลากร กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง และรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานในพิธี มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมในพิธี เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

Off Canvas