โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตสำหรับนักศึกษาพิการ

ระหว่างวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2562

อาคารหอวังพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 

และหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินฐานทัพเรือสัตหีบจังหวัดชลบุรี