โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตสำหรับนักศึกษาพิการ

ระหว่างวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2562

ณ ห้องศักดิ์ ผาสุขนิรันต์ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 

และหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ฐานทัพเรือสัตหีบ จังหวัดชลบุรี