งานแพทย์และอนามัย ขอเชิญผู้ที่สนใจ

สั่งจองวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์

>> สามารถสั่งจองพร้อมชำระเงิน 430 บาท บัดนี้ถึงวันที่ 10 พ.ย. 63 <<
สามารถสั่งจองได้ที่ : อาคารงานแพทย์และอนามัย ม.รามคำแหง

(วันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : 02-310-8066