กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ขอเชิญชวนนักศึกษาและศิษย์เก่าเข้าร่วมโครงการปรับตัวอย่างไรให้ชีวิตอยู่รอดในยุค New Normalผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ สามารถลงทะเบียนโดยสแกน QR CODE หรือ
>> คลิกเพื่อลงชื่อเข้าร่วม << 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา
โทร. 02-310-8076