• 0-2310-8073
  • จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

ติดต่อเรา

กองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

- ที่อยู่ : เลขที่ 282 มหาวิทยาลัยรามคำแหง อาคารกิจกรรมนักศึกษา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

เบอร์โทรศัพท์หน่วยงานภายในกองกิจการนักศึกษา

- งานธุรการ : 0-2310-8073

- งานกิจกรรมนักศึกษา : 0-2310-8074

- งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา : 0-2310-8076

- งานวินัยนักศึกษา : 0-2310-8077

- งานนักศึกษาวิชทหาร : 0-2310-8075

- งานกีฬา : 0-2310-8078

- งานแนะแนวจัดหางานและทุนการศึกษา : 0-2310-8080

- งานแพทย์และอนามัย : 0-2310-8069

 

Off Canvas