ติดต่อเรา

หน่วยบริการนักศึกษาพิการ งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา
อาคารกิจกรรมนักศึกษา  ชั้น 1
เลขที่ 282  มหาวิทยาลัยรามคำแหง  หัวหมาก  เขตบางกะปิ  กรุงเทพฯ  10240
โทรศัพท์ :  02- 310-8306
โทรสาร :  02- 310-8306

 http://www.stdaffairs.ru.ac.th/dss

ผู้เข้าชมเว็บไซต์

Today 1

Yesterday 13

Week 70

Month 116

All 17625

Currently are one guest and no members online


หลักการเป็นอาสาสมัครเพื่อนช่วยเรียนสำหรับนักศึกษาพิการ

คุณสมบัติของอาสาสมัคร
          - มีใจบริการ อยากช่วยด้วยใจจริง 
          - มีความเข้าใจในความสามารถและข้อจำกัดของเพื่อนพิการ
          - มีความรู้ ความเข้าใจในวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของความพิการแต่ละประเภท
          - มีความรู้ ความเข้าใจ ถึงวิธีการช่วยเหลือเพื่อนพิการแต่ละประเภท
          - มีเวลาให้กับเพื่อนพิการ
          - ยอมรับฟังความคิดเห็นและใจเย็น

ข้อควรระวังเมื่อเป็นอาสาสมัคร 
          1. ไม่ควรช่วยเหลือทุกอย่าง จะต้องมีการตกลง ทำความเข้าใจถึงขอบเขตการบริการของอาสาสมัครโดยอาสาสมัครจะช่วยเหลือตามความ จำเป็นทางการศึกษา
          2. ไม่ควรคิดแทน ตัดสินใจแทนเพื่อนพิการ
          3. ไม่ควรคิดว่าวิธีช่วยเหลือของตัวเองถูกต้องที่สุด โดยไม่ได้ทำความเข้าใจถึงวิธีที่ถูกต้องจริงๆ ก่อน
          4. ไม่ควรใจร้อน เจ้าอารมณ์ ไม่มีเหตุผล
          5. ไม่ควรหวังผลประโยชน์ หรือสิ่งตอบแทน
          6. ต้องรักษาความลับของเพื่อน
          7. ที่สำคัญ ต้องไม่คิดกับเพื่อนเกินความเป็นเพื่อน
          8. เวลาจะช่วยเหลือคนพิการ นอกจากจะต้องมีความเข้าใจในสภาวะ และความเป็นอยู่ของคนพิการแล้ว เราควรจะถามก่อนว่า ต้องการให้ช่วย อะไร และช่วยอย่างไร อย่าคิดเองติดสินใจเอง เพราะ อาจเกิดผลเสียมากกว่าผลดี
          9. ควรมีจรรยาบรรณของการเป็นอาสาสมัคร

การสื่อภาษาและปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนพิการ 
          1. ปฏิบัติต่อคนพิการเช่นเดียวกับคนอื่นๆ ในสังคม
          2. อย่าลังเลที่จะช่วยเหลือคนพิการ แต่ควรถามก่อนว่าเขาต้องการให้ช่วยหรือไม่
          3. เมื่อพูดคุยกับคนพิการไม่ควรระมัดระวังตัวมากเกินไป ควรทำตัวตามสบายอย่าวิตกเกินไปว่าจะใช้คำไม่เหมาะสมเข้าใจว่าคนเราทุกคน มีความแตกต่างกัน มีความรู้ ความสามารถ ความถนัด ความสนใจ ข้อได้เปรียบ ข้อจำกัดที่แตกต่างกัน เราสามารถเรียนรู้กันและกันจาก ความแตกต่าง

ประโยชน์ที่ได้รับจากการเป็นอาสาสมัคร
          1. เรียนรู้ เสริมสร้างประสบการณ์ / มีความสุข / มีความอดทน
          2. ช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้กำลังใจเพื่อนพิการ ให้เพื่อนได้ช่วยเหลือตนเองให้มากที่สุด
          3. ได้ตระหนักรู้และมีเจตคติที่ดีต่อคนพิการ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น และมีความเอื้ออาทรต่อกันในสังคม