ติดต่อเรา

หน่วยบริการนักศึกษาพิการ งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา
อาคารกิจกรรมนักศึกษา  ชั้น 1
เลขที่ 282  มหาวิทยาลัยรามคำแหง  หัวหมาก  เขตบางกะปิ  กรุงเทพฯ  10240
โทรศัพท์ :  02- 310-8306
โทรสาร :  02- 310-8306

 http://www.stdaffairs.ru.ac.th/dss

ผู้เข้าชมเว็บไซต์

Today 2

Yesterday 12

Week 78

Month 147

All 21784

Currently are one guest and no members online


บริการสำหรับนักศึกษาพิการทางการได้ยินหรือการสื่อความหมาย ดังนี้
  
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
          - บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล  

สื่อ
          - การเรียนการสอนแบบ e- Learning    
          - บริการเทคโนโลยีสารสนเทศทาง Internet   

ด้านบริการ
          - บริการให้คำปรึกษาและแนะนำ
          - บริการประชาสัมพันธ์ในเรื่องที่เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์คนพิการทางการได้ยิน

ด้านความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา  
          - บริการอำนวยความสะดวกในการสอบเป็นกรณีพิเศษ
          - บริการอาสาสมัครเพื่อนช่วยเรียน(Buddy)
          - มีหน่วยบริการนักศึกษาพิการ