ติดต่อเรา

หน่วยบริการนักศึกษาพิการ งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา
อาคารกิจกรรมนักศึกษา  ชั้น 1
เลขที่ 282  มหาวิทยาลัยรามคำแหง  หัวหมาก  เขตบางกะปิ  กรุงเทพฯ  10240
โทรศัพท์ :  02- 310-8306
โทรสาร :  02- 310-8306

 http://www.stdaffairs.ru.ac.th/dss

ผู้เข้าชมเว็บไซต์

Today 8

Yesterday 15

Week 37

Month 235

All 21525

Currently are 3 guests and no members online


บริการสำหรับนักศึกษาพิการทางการเห็น ดังนี้
 
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
          - บริการโปรแกรมคอมพิวเตอร์อ่านจอภาพ เป็นภาษาไทย / อังกฤษ (JAWS/ ตาทิพย์)
          - บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
          - เครื่องขยายภาพ CCTV 
          - โปรแกรมขยายตัวหนังสือและภาพ Zoom text

ด้านสื่อ 
          - บริการหนังสือเรียนแบบ QR Code  (Voiceye) 
          - บริการหนังสืออักษรเบรลล์ 
          - บริการอัดสำเนาคำบรรยายรายวิชา
          - การเรียนการสอนแบบ e- Learning 
          - บริการเทคโนโลยีสารสนเทศทาง Internet

ด้านบริการ
          - บริการให้คำปรึกษาและแนะนำ
          - บริการประชาสัมพันธ์ในเรื่องที่เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์คนพิการทางการมองเห็น

ด้านความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา
          - บริการอำนวยความสะดวกในการสอบไล่เป็นกรณีพิเศษ
          - บริการอาสาสมัครเพื่อนช่วยเรียน (Buddy)
          - มีหน่วยบริการนักศึกษาพิการ