ติดต่อเรา

หน่วยบริการนักศึกษาพิการ งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา
อาคารกิจกรรมนักศึกษา  ชั้น 1
เลขที่ 282  มหาวิทยาลัยรามคำแหง  หัวหมาก  เขตบางกะปิ  กรุงเทพฯ  10240
โทรศัพท์ :  02- 310-8306
โทรสาร :  02- 310-8306

 http://www.stdaffairs.ru.ac.th/dss

ผู้เข้าชมเว็บไซต์

Today 2

Yesterday 12

Week 78

Month 147

All 21784

Currently are 2 guests and no members online


สำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
          - สถานที่ตั้ง 328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 02- 610-5418-9 โทรสาร 02-354- 5460 , 02-354-5532  http://www.mua.go.th/

 

วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล 
          - สถานที่ตั้ง 111 หมู่ 6 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170 โทรศัพท์ 0-2889-5315-9 โทรสาร 02-889-5308 http://www.rs.mahidol.ac.th/thai/

 

ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 
          - สถานที่ตั้ง อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12121 โทรศัพท์ 02-564-4444 ต่อ 1298,1299  http://www.tu.ac.th/default.tu/default.thai.html    

 

มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ 
          - สถานที่ตั้ง เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี 20260 โทรศัพท์ 038-716-247-9 ต่อ 8004 -8005 โทรสาร 038-716-542 ตู้ ปณ. 11 http://www.mahatai.org/index.php