ติดต่อเรา

หน่วยบริการนักศึกษาพิการ งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา
อาคารกิจกรรมนักศึกษา  ชั้น 1
เลขที่ 282  มหาวิทยาลัยรามคำแหง  หัวหมาก  เขตบางกะปิ  กรุงเทพฯ  10240
โทรศัพท์ :  02- 310-8306
โทรสาร :  02- 310-8306

 http://www.stdaffairs.ru.ac.th/dss

ผู้เข้าชมเว็บไซต์

Today 19

Yesterday 12

Week 46

Month 196

All 21833

Currently are one guest and no members online


 

วิสัยทัศน์
          สร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการอย่างเท่าเทียมกัน

พันธกิจ
          ส่งเสริมการให้บริการและสวัสดิการสำหรับนักศึกษาพิการ ตามความต้องการและจำเป็น

เป้าประสงค์
          นักศึกษาพิการได้รับบริการและสวัสดิการที่มีประสิทธิภาพ ทั่วถึง และเป็นธรรม