ติดต่อเรา

หน่วยบริการนักศึกษาพิการ งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา
อาคารกิจกรรมนักศึกษา  ชั้น 1
เลขที่ 282  มหาวิทยาลัยรามคำแหง  หัวหมาก  เขตบางกะปิ  กรุงเทพฯ  10240
โทรศัพท์ :  02- 310-8306
โทรสาร :  02- 310-8306

 http://www.stdaffairs.ru.ac.th/dss

ผู้เข้าชมเว็บไซต์

Today 2

Yesterday 7

Week 39

Month 196

All 15622

Currently are one guest and no members online


บริการสำหรับนักศึกษาพิการทางการได้ยินหรือการสื่อความหมาย ดังนี้
  
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
          - บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล  

สื่อ
          - การเรียนการสอนแบบ e- Learning    
          - บริการเทคโนโลยีสารสนเทศทาง Internet   

ด้านบริการ
          - บริการให้คำปรึกษาและแนะนำ
          - บริการประชาสัมพันธ์ในเรื่องที่เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์คนพิการทางการได้ยิน

ด้านความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา  
          - บริการอำนวยความสะดวกในการสอบเป็นกรณีพิเศษ
          - บริการอาสาสมัครเพื่อนช่วยเรียน(Buddy)
          - มีหน่วยบริการนักศึกษาพิการ

    


บริการสำหรับนักศึกษาพิการทางการเห็น ดังนี้
 
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
          - บริการโปรแกรมคอมพิวเตอร์อ่านจอภาพ เป็นภาษาไทย / อังกฤษ (JAWS/ ตาทิพย์)
          - บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
          - เครื่องขยายภาพ CCTV 
          - โปรแกรมขยายตัวหนังสือและภาพ Zoom text

ด้านสื่อ 
          - บริการหนังสือเรียนแบบ QR Code  (Voiceye) 
          - บริการหนังสืออักษรเบรลล์ 
          - บริการอัดสำเนาคำบรรยายรายวิชา
          - การเรียนการสอนแบบ e- Learning 
          - บริการเทคโนโลยีสารสนเทศทาง Internet

ด้านบริการ
          - บริการให้คำปรึกษาและแนะนำ
          - บริการประชาสัมพันธ์ในเรื่องที่เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์คนพิการทางการมองเห็น

ด้านความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา
          - บริการอำนวยความสะดวกในการสอบไล่เป็นกรณีพิเศษ
          - บริการอาสาสมัครเพื่อนช่วยเรียน (Buddy)
          - มีหน่วยบริการนักศึกษาพิการ

     

--------------------------------------------------------------------------------

          โดยอาศัยสื่อทางตำรา วิทยุ โทรทัศน์ และขอรับบริการเทปคำบรรยายจากสำนักเทคโนโลยีการศึกษาหรือ สามารถใช้เครือข่ายอินเตอร์เน็ตรับฟังและรับชมรายการตามที่มหาวิทยาลัยจัด ขึ้นตามตารางรายการออกอากาศ และแสดงความคิดเห็นโต้ตอบด้วยระบบ Internet Phone หรือ ทางโทรศัพท์ RU.Internet TV.11, RU.Internet Radio, RU. Students (วิชาที่เปิดสอน ม.ร. 30) 
 
รายกระบวนวิชาที่มีให้บริการในรูปแบบ VOICEYE (QR-CODE)
ตำราเรียนอิเล็กทรอนิกส์
E-Testing
E-learning
ถ่ายทอดการเรียนการสอนจากห้องเรียน
วิดีโอคำบรรยายย้อนหลัง
เว็บไซต์รายวิชา (Ru EBookstore)
สถาบันบริการวิชาการทางอิเล็กทรอนิกส์

Ru E-service


       ติดต่อได้ที่

          หน่วยบริการนักศึกษาพิการ งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา อาคารกิจกรรมนักศึกษา

ชั้น 1 เลขที่ 282  มหาวิทยาลัยรามคำแหง  แขวงหัวหมาก  เขตบางกะปิ  กรุงเทพฯ  10240 
                    โทรศัพท์  :  02- 310-8306
                    โทรสาร    :  02- 310-8306
                    http://www.stdaffairs.ru.ac.th/dss