ขอเชิญชวนบุคลากร นักศึกษาใช้สิทธิลงคะแนนหยั่งเสียงสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง                                                                                                     
ในวันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563
เวลา 09.00 - 16.30 น. (สำหรับสายคณาจารย์ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างฯ)
เวลา 13.30-16.30น.(สำหรับสายนักศึกษา)
ณ หน่วยหยั่งเสียงส่วนกลาง (ม.ร.หัวหมาก และวิทยาเขตบางนา) และหน่วยหยั่งเสียงส่วนภูมิภาค (สาขาวิทยบริการฯ 23 จังหวัด)
สิ่งสำคัญที่สุด..อย่าลืม!!! นำบัตรมาใช้สิทธิ กากบาท x บัตรลงคะแนนกันด้วยนะจ้ะทุกคน